Werkbaar Werk, Ook in coronatijden

De coronacrisis slaat hard toe. Deze crisis zet in alle bedrijven en organisaties het werk op zijn kop. Alle werkgevers en werknemers, zelfstandige ondernemers, sectoren en activiteiten voelen de impact ervan.

Plots zit je thuis en kan je niet werken of ondernemen. Plots werk je meer dan fulltime in cruciale beroepen of werk je van thuis uit (al dan niet in combinatie met de opvang van kinderen). Plots moet je je businessmodel helemaal omgooien en nieuwe manieren zoeken in de omgang met je klanten. Hoe organiseren werkgevers, werknemers en zelfstandige ondernemers dit allemaal? En hoe hou je het werkbaar?

In tijden van corona moeten bedrijven en organisaties, maar ook werkgevers, managers, HR-verantwoordelijken, vakbondsafgevaardigden, werknemers, leidinggevenden en zelfstandige ondernemers snel schakelen, creatief en innovatief inspelen op ongekende uitdagingen. Naast economische uitdagingen zijn er vragen op vlak van veiligheid en gezondheid, de organisatie van het werk en welzijn op het werk. Meer dan ooit is er nood aan goed overleg. Want veerkrachtige en duurzame ondernemingen hebben ook veerkrachtige werknemers nodig die duurzaam inzetbaar zijn. Tools en goede voorbeelden kunnen je helpen om in moeilijke tijden het juiste te (blijven) doen met aandacht voor jezelf, jouw zaak, afdeling of organisatie en/of jouw medewerkers.

Op deze pagina putten wij uit de toolbox werkbaar werk en stellen we voor hoe je deze tools in (post)corona tijden kan inzetten. In de loop van de volgende weken lichten we regelmatig een extra tool toe

EHBBO Zakboekje
Eerste Hulp bij Burn-Out

Fleximatrix
Rollen, taken en backup

Hoe veilige op/doorstart organiseren?
Tien vuistregels

Uitbreiding werkbaarheidscheques
op een werkbare manier aan de slag in coronatijden

Sociale partners ondersteunen veilige en gezonde opstart
Tips & tricks

Ben je een integrator of segmentor?
Over thuiswerken en connectiviteit

Brug naar het werkveld
Filmpjes werkbaar werk in crisistijden