Ontwikkeld door
E.Smidt & Y. Willems i.o.v. SOVAM en de Branche Begeleidingscommissie

Dit werkboek biedt praktische handvatten voor het herkennen, voorkomen en omgaan met psychische (over)belasting. Het werkboek is in Nederland ontwikkeld voor de ambulancesector.

Context

In Nederland zijn in het verleden heel wat sectorale initiatieven geweest inzake werkbaar werk (arboconvenanten). Zo is er ook heel wat sectorspecifiek materiaal ontwikkeld. Dit is daar een voorbeeld van specifiek gericht op psychische belasting in de ambulancesector en iets breder de gezondheidssector.

Psychische belasting in deze sector is het gevolg van een combinatie van werkdruk, traumatische ervaringen en agressie en geweld. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers steeds vaker te maken hebben met deze facetten van het werk. Psychische belasting is dus een continue aanwezig risico en kan, in combinatie met andere factoren, onder meer leiden tot ontevreden medewerkers, minder productiviteit, meer fouten en verzuim.

Aanpak

Dit werkpakket helpt de medewerker en de leidinggevende om samen op zoek te gaan naar de oorzaken van psychische belasting. Ten eerste op organisatie-, werk- en functieniveau, en als laatste op individueel niveau

Hoe werkt het?
Het succes en de praktische toepassing van dit werkpakket wordt bepaald door de stroomschema's. Als jeĀ  door het stroomschema loopt, word je vanzelf door het werkpakket geleid. Het zorgt ervoor dat je de juiste informatie krijgt en het voorkomt dat je overbodige teksten moet lezen.

Wat te doen als u zelf psychische klachten heeft, of wat te doen als een van de medewerkers dergelijke klachten heeft? Je vindt verschillende instrumenten, zoals checklists en gespreksmodellen, om meer grip te krijgen op de problematiek van de psychische belasting. Daar waar nodig wordt er achtergrondinformatie gegeven.

Beschikbaarheid

Het werkpakket kan je terugvinden onder documenten.