Ontwikkeld door
Prevent binnen DM@work-project

Met deze tool kan je berekenen hoeveel ziekteverzuim jouw organisatie kost. De tool is een onderdeel van een website over de aanpak van een re-integratiebeleid van werknemers met gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen of een beleid gericht op jobbehoud. Prevent ontwikkelde het geheel binnen het project  
DisabilityManagement@work.

Context

Binnen het project DM@Work werkte Prevent de concrete aanpak van een re-integratiebeleid op bedrijfsniveau uit. Dat gebeurde in een partnerschap met ACT Désiron, IDEWE, Adhesia, Mensura, ABVV, ACV, ACLVB en UNIZO en met de financiële steun van ESF. Het resultaat is een website met heel wat informatie over, praktische tips en tools voor en praktijkvoorbeelden van een re-integratiebeleid voor werknemers die geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen.

Concreet materiaal

Op de website worden antwoorden gegeven op vragen zoals:

  • Hoe ontwikkelt u een beleid rond re-integratie en jobbehoud?
  • Hoe kan u een werknemer begeleiden die dreigt uit te vallen of die reeds uitgevallen is?
  • Welke maatregelen voorziet de wetgever om het proces van re-integratie en jobbehoud te ondersteunen?
  • Welke activiteiten worden in België rond de methodiek Disability Management opgezet?

De website bevat naast informatie en praktische instrumenten ook praktijkvoorbeelden van organisaties die een re-integratiebeleid of een beleid gericht op jobbehoud hebben uitgewerkt en uitgevoerd.

Beschikbaar

Het berekenen van de kost van het ziekteverzuim in jouw organisatie kan via de tool die je kan terugvinden onder documenten. Meer uitleg daarbij kan je vinden bij documenten. Leidraad kosten verzuim.

Meer informatie, tools en praktijken in verband met een re-integratiebeleid of een beleid gericht op jobbehoud kan je vinden en gratis downloaden via de website www.prevent.be

Het Steunpunt Handicap & Arbeid geeft talrijke tips over hoe omgaan met specifieke aandoeningen (ADHD, autisme, hepatitis, leerstoornissen, doofheid, blindheid…) op de werkvloer.

Aan de hand van de toolbox diversiteit, (die je kan terugvinden onder documenten) ontwikkeld in Nederland kunt u nagaan in hoeverre uw organisatie het HR beleid afstemt op de specifieke positie van medewerkers met een arbeidshandicap.