Ontwikkeld door
VIVO Social Profit

De website rond werkbaar werk in de social profit

Een werkbare job is voor iedereen belangrijk. De impact van de arbeidskwaliteit op de levenskwaliteit, de organisatie en de maatschappij is enorm. Daarom wil VIVO medewerkers, leidinggevenden en organisaties inspireren om binnen de eigen mogelijkheden, aan de slag te gaan. De website toont waar mogelijkheden liggen om je eigen werk, dat van medewerkers en dat van collega’s aangenamer en gezonder te maken.

Context

Deze website maakt deel uit van het ‘actieplan werkbaar werk’ van Vivo. Dit actieplan vloeit voort uit onderzoek dat VIVO met steun van het Europees Sociaal Fonds publiceerde in 2015. De bestaande werkbaarheids- en risico-indicatoren uit de werkbaarheidsmonitor concreet maken door werknemers en werkgevers te bevragen naar concrete knelpunten op de werkvloer.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de social profit is de vergrijzing en het vinden van voldoende én geschikte medewerkers.  Zowel bij de instroom als retentie van medewerkers speelt werkbaar werk een rol. Tegelijkertijd moet de sector een antwoord bieden op de vele veranderingen in de organisatie en het aanbod aan zorg, hulpverlening, welzijn, …. Organisaties en instellingen in de sector waar werk werkbaar is, trekken makkelijker medewerkers aan. En organisaties die motiveren en kansen geven om te leren, zorgen ervoor dat medewerkers gewapend zijn om met de veranderingen die in de sector op til zijn om te gaan.

De website Waardevol Werk is één van de acties die Vivo in samenwerking met haar partners nu en in de toekomst onderneemt om de kwaliteit van de arbeid in de social profit te verbeteren.

Concreet materiaal

De website www.waardevolwerk.be wil inspireren om werk te maken van preventie en continue verbeteren. Er wordt sterk ingezet op goede dialoog en creativiteit. Organisaties, leidinggevenden, HR, medewerkers worden uitgedaagd om te experimenteren op basis van de kennis die je op de website kan vinden. Verhalen kunnen op de site worden gepost.

Werkbaar werk in de social profit wordt bekeken vanuit 10 domeinen:

  • De collega's
  • Emotionele belasting
  • Leiding geven en krijgen
  • Loopbaanmogelijkheden
  • Het werk
  • Leermogelijkheden
  • Werkdruk
  • Gezondheid en werkomgeving
  • Balans werk-privé
  • Invloed

In elk domein vind je talloze tips en tools om aan de slag te gaan. Je kan ook rechtstreeks naar de tools of tips. Op de site vind je ook een blog

 

Laurence de Mûelenaere

Projectbeheerder Werkbaar werk

ld@vivosocialprofit.org