Ontwikkeld door
meerdere federale overheidsdiensten als deel van het actieplan mentaal welzijn op het werk

Hoe werknemers en ondernemingen aan de slag kunnen voor meer welzijn op het werk.

Op deze site vind je tips om jouw welzijn op het werk en het welzijnsbeleid in jouw organisatie te verbeteren. Naast tips vind je er ook goede voorbeelden, het wettelijk kader van welzijn op het werk en re-integratie. Zo maak je mentaal welzijn op het werk bespreekbaar.

Context

De coronacrisis heeft onze levens flink overhoop gegooid. We kwamen in een nieuwe situatie terecht met heel wat onzekerheden die stress kunnen veroorzaken, ook op het werk. Hoe langer dit duurt, hoe groter de kans dat dit ons mentaal welzijn negatief beïnvloedt. En voor sommigen was de situatie voor de crisis al niet makkelijk. Recente cijfers van het Riziv tonen aan dat de afgelopen 4 jaar het aantal Belgen met een burn-out of depressie elk jaar gestegen is met ongeveer 10 procent.

De federale overheid wil met deze site het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder maken. De website maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval eerder dit jaar hebben opgestart. 

Concreet materiaal

Van voorkomen tot werk hervatten

Op de website kan je lezen (en je laten inspireren) hoe je problemen kan voorkomen, hoe je signalen kan herkennen, hoe je stap voor stap kan herstellen, hoe je een terugval kan voorkomen en hoe gezond  en zonder stress het werk kan hervatten. 

Dezelfde items vind je ook terug op de pagina’s voor ondernemingen. 

Doe de test

Wil je inschatten hoe groot het risico is op een burn-out of het niveau van je werkstress? Op de site vind je een vragenlijst (de BAT, ontwikkeld door onderzoekers van de KU-Leuven). Deze vragenlijst heeft betrekking op hoe je jouw werk beleeft en hoe je je daarbij voelt.

Na het invullen van de vragenlijst ontvang je onmiddellijk gepersonaliseerde feedback: de graad van de klachten van stress of burn-out die je hebt aangeduid in de vragenlijst, en een gerichte doorverwijzing naar de informatie op deze website die voor jou het meest relevant is.

12 pilootprojecten

Naast getuigenissen over werkstress en burn-out staan op de website 12 pilootprojecten "Geïntegreerde preventie van werkgerelateerde psychische aandoeningen". Zij werden geselecteerd uit 77 inzendingen. Ze liepen gedurende één jaar en konden rekenen op een subsidie. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft met diverse instellingen gewerkt aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out. 

Afspraken maken!

Geef op tijd aan wanneer je te veel werk hebt en las tijdig een pauze in. Lees op de site welke afspraken werknemers met zichzelf maken om hun welzijn op het werk te verbeteren. Deel ook zelf de afspraak die je met jezelf maakte op www.afspraakmetjezelf.be  
Op de website staat overzichtelijke informatie over de wettelijke verplichting rond preventie van psychosociale risico’s op het werk, verschillende tools om een goed preventiebeleid te voeren en om zo te voorkomen dat werknemers uitvallen. Ook werkgevers en leidinggevenden kunnen een afspraak met hun medewerkers delen op de site www.afspraakmetjemedewerkers.be 

Alle info op www.ikvoelmegoedophetwerk.be