Ontwikkeld door
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Het vademecum van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is een handboek voor de verantwoordelijken voor de aanpak van relationeel leed op het werk.  Het geeft enerzijds een inleiding in de diagnostiek met een inventaris van de verschillende benaderingen die mogelijk zijn. Anderzijds bevat het vademecum een praktische gids voor het stellen van een diagnose over relationeel leed op het werk.

Context

Het handboek werd opgesteld binnen een project van de Université de Liège, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education op vraag van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het doel van het project was het ontwikkelen van praktische instrumenten voor het stellen van een diagnose over relationeel leed op het werk.

Concreet materiaal

In de publicatie worden twee instrumenten voorgesteld:

  • Een inleiding in de diagnostiek waarin een inventaris wordt gemaakt van de verschillende benaderingen. Telkens worden de doelstellingen en methodes en een aantal vragen en overwegingen van de benadering besproken.
  • Een gids voor het stellen van een diagnose. Bij elke stap wordt aangegeven welke elementen nodig zijn om een diagnose te kunnen stellen.

De gids gaat dieper in op het bestuderen van de verschillende aspecten van een situatie van relationeel leed. Om welk leed gaat het? Hoe beschrijven we objectief het grensoverschrijdend karakter ervan? Welke verantwoordelijkheden draagt de organisatie? Enzovoort.

De structuur van de gids volgt het model van een boom, waarbij de vertakkingen voor opeenvolgende beslissingen staan. Zo kan er een diagnose gesteld worden over het geheel van een situatie. Maar de gids is niet alleen bruikbaar voor dergelijke globale aanpak en kan leent zich ook voor meer specifiek gebruik.

De realiteit leert dat de complexiteit van specifieke gevallen niet herleid kan worden tot eenvoudige en strakke modellen. Daarom wordt bij elke stap ruimte opengelaten voor de expertise van de interveniënt en voor het inbrengen van relevante factoren of elementen uit de omgeving.

Beschikbaar

Het handboek kan je terugvinden onder documenten.