Ontwikkeld door
Flanders Synergy

Tzatziki is een informatief simulatiespel dat de deelnemers laat kennismaken met de invloed van arbeidsorganisatie. De bedoeling is dat men inzicht krijgt hoe arbeidsorganisatie, de manier waarop je het werk in een bedrijf of organisatie opdeelt en verdeelt, invloed heeft op 2 belangrijke zaken: 1) de prestaties van het bedrijf of de organisatie en 2) de kwaliteit van de arbeid van de werknemers.

Context

Het spel is gebaseerd op het model van Karasek, een sociologisch model dat jobs inschat volgens 2 kenmerken: 1) taakeisen en 2) regelmogelijkheden. Al naar gelang deze twee kenmerken in een bepaalde job laag/hoog zijn, voelen werknemers zich (gemiddeld) beter in hun vel, hebben ze meer leermogelijkheden, minder kans op stress, en wordt het bedrijf ook slagkrachtiger, presteert het beter.

Doel

Het spel heeft als hoofddoelstelling inzicht te geven in het model van Karasek door het te ‘beleven’. Het leereffect ontstaat door het ‘doen’: het ervaren van wat er gebeurt met jezelf, de andere deelnemers en het observeren van de uitkomst van het spel.

De deelnemers zullen merken welke (negatieve) gevolgen beperkte taakeisen en regelmogelijkheden kunnen hebben. Ze zien ook hoe het anders kan, hoe goed de prestaties en het gevoel van een team kunnen zijn als je “actief werk” of “werk van betekenis” creëert. Zo maakt men kennis, op een erg laagdrempelige manier, met de basisprincipes van “sociale innovatie”.

Het spel is inzetbaar op verschillende manieren binnen bedrijven of organisaties:

  • Bij een eerste kennismaking met sociale innovatie
  • Als sensibilisering van bepaalde doelgroepen, personeelscategorieën, teams
  • Binnen een concreet traject rond arbeidsorganisatie: als kick-off, ter creatie van draagvlak; als onderdeel van het veranderingsproces, als opleiding van werknemers, als stimulatie voor de participatie van werknemers in het vormgeven van hun eigen arbeidsorganisatie,…
  •      …

Het spel leent zich ook erg goed om te gebruiken in een sensibiliserings- of opleidingssessie op congressen, seminaries, workshops,…

Door de nadruk op “beleving”, dan wel uitleg of overtuiging is het spel inzetbaar voor een brede doelgroep: arbeiders, bedienden, leidinggevenden, stafdiensten, bedrijfsleiders.

Beschikbaar

De begeleiding dient te gebeuren door een spelleider die de principes van innovatieve arbeidsorganisatie machtig is. Flanders Synergy, competentiepool innovatieve arbeidsorganisatie, geeft opleiding rond deze principes, en heeft een train-the-trainer ontwikkeld voor de begeleiding van het tzatziki-spel. De door Flanders Synergy opgeleide consultants kunnen ingezet worden voor de spelbegeleiding.

Het uitlenen van de toolbox bij Flanders Synergy kost €300 voor leden. Wil je ook beroep doen op begeleiding voor deze sessie dan kan dit voor een surplus van €500. Niet-leden betalen voor de uitleen €500; de spelbegeleiding kost voor niet-leden €1000.

Qua accommodatie is er niet meer vereist dan een, voldoende groot, lokaal (afhankelijk van aantal deelnemers) met tafels (26 tafels voor een grote groep, 8 voor een kleine groep) en een beamer.