Ontwikkeld door
Senior Labour Inspectors’ Committee (SLIC)

Binnen een inspectiecampagne naar psychosociale risico's (2012) van het Senior Labour Inspectors' Committee (SLIC) in Europa is een toolkit voor de arbeidsinspecteurs opgesteld. Deze toolkit bevat een aantal interessante en inspirerende checklists/vragenlijsten en een zelf-evaluatietool voor werkgevers (Engels).

Context

In 2012 zette het Senior Labour Inspectors' Committee (SLIC) in Europa een inspectiecampagne over psychosociale risico's op. De inspectiecampagne focust op drie sectoren: gezondheidszorg, dienstverlening en de transportsector. De analyse van de psychosociale problemen focust op verschillende factoren, namelijk:

  • de organisatie van het werk en de processen
  • werkomstandigheden en -omgeving
  • communicatie
  • subjectieve factoren

Binnen dit project werd een toolkit ontwikkeld voor de inspectie. De toolkit werd in 22 talen, waaronder het Nederlands, vertaald en bevat een aantal tools rond psycho-sociale problemen die ook voor niet-arbeidsinspecties interessant en inspirerend kunnen zijn.

Concreet materiaal

De campagne wordt voorgesteld op een website. Deze website bevat ondermeer een toolkit met tools voor de arbeidsinspectie rond psychosociale risico's op het werk. Het gaat ondermeer om een checklist "stress op het werk" en een vragenlijst psychosociale risico's (Finland).

De website bevat een lijst met andere inspectietools, waaronder de Nederlandse inspectietool "vragenlijst werkdruk". Deze bevat 24 vragen over stressverschijnselen gecombineerd met het toekennen ervan aan een 12-tal werkgereleteerde oorzaken.

Tot slot wordt op de website verwezen naar een zelf-evaluatietool voor werkgevers. Deze tool is enkel in het Engels beschikbaar. De tool heeft tot doel werkgevers te helpen bij het meten en onderzoeken van psychosociale risico's op de werkplek. De tool bestaat uit een reeks ja/nee-vragen waarbij wordt verwezen naar de wetgeving inzake preventie van psychosociale risico's op het werk.

Beschikbaar

De volgende tools kan je terugvinden onder documenten of via de link:

  • checklist Stress op hetwerk
  • vragenlijst psychosociale problemen
  • zelf-evaluatietool voor werkgevers (enkel in het Engels)
  • vragenlijst werkdruk (Nederlandse inspectietool)