Ontwikkeld door
VOKA

Gids voor KMO's die een genderbewust personeelsbeleid willen voeren.

Context

Deze praktische gids is gebaseerd op de ervaringen van 15 KMO’s die deelnamen aan het begeleidingstraject naar een genderbewust personeelsbeleid van Co-efficiënt. Het is een neerslag van het proces dat samen met de bedrijven doorlopen werd naar aanleiding van de lancering van het ‘m/v Charter, de kracht van een m/v balans’. Co-efficiënt als een concrete invulling van het concept ‘lerend netwerk’, dus. Gedurende het traject van Co-efficiënt werd duidelijk dat de deelnemende bedrijven in het verleden reeds heelwat stappen ondernomen hadden op het vlak van een genderbewust HR-beleid: klein of groot, naargelang de eigen mogelijkheden, kennis en doelstellingen. Het begeleidingstraject bevestigde de nood aan een praktische handleiding die de HR-manager of zaakvoerder zicht geeft op eenvoudige, toepasbare methoden en praktijkervaringen.

Deze gids is opgevat als een vlot toegankelijke leidraad die de HR-manager kan openslaan afhankelijk van de vraag over een bepaald onderwerp: werving & selectie, doorstroming, vorming & training, evenwicht werk-privéleven.

Concreet materiaal

De gids bevat ook een onderdeel specifiek gericht op evenwicht in werk- en privéleven. Dat hoofdstuk gaat dieper in op volgende onderwerpen:

  • facilitaire diensten die een onderneming aan de werknemers kan aanbieden met een stappenplan om te peilen naar nood aan en hoe invoeren van deze diensten,
  • flexibele werktijdregelingen, meer specifiek glijdende uren, seizoensgebonden uurregelingen, deeltijds werken, ziekte en medisch deeltijd werkenden, tijdskrediet en ouderschapsverlof en thuis- en telewerk,
  • vergadercultuur en verlofregelingen,
  • thuis- en telewerk in de praktijk.

Beschikbaar

De gids kan je hier downloaden.