Ontwikkeld door
Een lerend netwerk van o.a. de Hogeschool- Universiteit Brussel, VDAB, SERV, KHLIM, DBO, Jonac, VOV,… (ESF-project)

Talent @ werkplek is een toolbox voor leidinggevenden die werk willen maken van de compententieontwikkeling van hun medewerkers.

Context

Talent @ Werkplek wil direct leidinggevenden ondersteunen in hun rol als leidinggevende op de werkplek. Dit wil zeggen in hun coachingstaken: het begeleiden en motiveren van medewerkers en het erkennen, inzetten en ontwikkelen van competenties van hun medewerkers.

Het opzet is om de huidige situatie en de gewenste situatie wat betreft competentieontwikkeling op de werkplek in kaart te brengen: wat doen we al als bedrijf, wat zouden we nog willen doen of wat doe ik al als leidinggevende en wat zou ik willen verbeteren.

Aanpak

Het doel is  de competenties van de leidinggevenden te verbeteren en meer algemeen de compententieontwikkeling op de werkplek te versterken.

Hiervoor kan de HR- of productieverantwoordelijke de Quick Scan invullen. De leidinggevenden kunnen 9 deelvragenlijstjes in de Uitgebreide Scan invullen. Het resultaat vormt de basis voor een gesprek tussen HR-verantwoordelijke en leidinggevenden. Op basis van dit gesprek wordt beslist welke 'Doe-agenda's' door de leidinggevenden worden doorlopen om hun competenties rond feedback geven, afspraken opvolgen, taken delegeren, instructies geven, werkplekleren ondersteunen en leerplannen maken te ontwikkelen. De werkvorm is zodanig opgevat dat dit kan tijdens het werk op de werkplek (10' per dag).

Concreet materiaal

Talent @ Werkplek richt zich dus enerzijds tot de HR-medewerker(s) of de bestuurder(s) van de organisatie, en anderzijds tot de direct leidinggevenden zelf. Volgende instrumenten werden ontwikkeld om met hen aan de slag te gaan.

  • De HR leidraad biedt inspiratie over hoe de instrumenten kunnen aansluiten op het bestaande (HR) beleid.
  • De Scan @ Werkplek brengt sterke en verbeterpunten van competentieontwikkeling door leidinggevenden in kaart.
  • De Agenda's @ Werkplek zijn leidraden op (zak)formaat voor de direct leidinggevenden. Ze bevatten praktische tips om de competenties van het personeel op de werkvloer optimaal te benutten.

Als toemaatje geeft de brochure Leren in een netwerk informatie en advies voor het zelf opzetten van lerende netwerken.De toolbox bestaat in feite uit een doosje met daarin een CD-rom met de 'Quick Scan' voor de HR- of productieverantwoordelijke (15 vragen) en de 'Uitgebreide Scan' met 9 deelvragenlijsten voor leidinggevenden (telkens 10 vragen) en 7 doe-agenda's.

Beschikbaar

De instrumenten vind je hier terug.
Meer info over het thema vind je samengebracht op http://www.talentatwerkplek.be/