Ontwikkeld door
Nelen & Delbeke, met steun van ESF Agentschap Vlaanderen

Dankzij het herschikken van het machinepark lopen de werknemers er niet meer in verloren. Het upgraden van software heeft veel procedures versneld. Dit zorgde, samen met de introductie van werkoverleg, voor een omgeving waar de werknemers hun autonomie terug kunnen opnemen zoals altijd de bedoeling was. De kwaliteit is verbeterd, waardoor het verlies van tijd en materiaal is gereduceerd. De werkdruk is teruggebracht naar een haalbaar niveau.

Context

Nelen & Delbeke ontwerpt en produceert stoffen voor gordijnen en meubels. De productie van het textiel begint bij de garens en eindigt bij de stof, zo goed als alle stappen worden binnen het bedrijf gedaan.De bijdetijdse ontwerpen en de kwaliteit zorgen voor een stabiele groei. De vraag naar flexibiliteit is de laatste jaren steeds toegenomen: series worden kleiner, veranderen sneller en de klanten verwachten ook meer mogelijkheden om voorgestelde ontwerpen te kunnen aanpassen. Het bedrijf, dat al sinds 1923 bestaat, slaagde er in om met de historische gegroeide organisatie en structuur te blijven groeien, maar een opfrissing van de organisatie drong zich op.

De gehele flow van de organisatie bleek niet goed meer aangepast aan de nieuwe eisen van de markt. Weliswaar was het eindresultaat nog altijd goed, maar de schikking van het machinepark en de functionele opdeling tussen magazijn en productie werkte niet meer vlot. Er moeten, zeker nu de series steeds kleiner worden, grote afstanden afgelegd worden tussen de diverse machines. Die werden in de loop der jaren neergezet 'waar er plaats was', wat na verloop van decennia erg complex begon te worden. De nood aan afstemming tussen werknemers onderling vergrootte daar ook door. Dit begon stroef te lopen, waardoor er wrevel ontstond tussen werknemers. Bovendien werden er steeds meer fouten gemaakt die vermeden konden worden hadden de werknemers dichter bij de machines kunnen blijven waardoor ze op tijd hadden kunnen ingrijpen. De vertraging die daardoor soms werd opgelopen leidde tot ontevredenheid bij de verkopers, die het aan de klant moesten gaan uitleggen.
Daarnaast bleek ook het IT-systeem niet voorzien op de snelle opeenvolging van reeksen, het groeiend aantal klanten en producten. Ook dit leidde tot vertragingen waardoor de werkdruk op onnuttige wijze toenam.
Werknemers gaven aan dat de hoge werkdruk die het gevolg was van de bovenstaande problematiek er toe leidde dat ze onvoldoende tijd hadden om over hun werkwijze na te denken, terwijl dat net meer nodig werd als gevolg van de kleinere reeksen.

De zaakvoerder, die via diverse netwerkmomenten had kennis gemaakt met nieuwe organisatieconcepten, zag een mogelijkheid om een aantal doelgerichte veranderingen te combineren. Met een externe consultant werd dit in een ESF-project gegoten.

Aanpak

Herschikken machinepark

De machines op de werkvloer werden herschikt naar een logisch patroon waarbij gelijkaardige en opeenvolgende bewerkingen dicht bij elkaar werden gezet. Dit leidde tot een veel duidelijkere werkstroom, die overzichtelijk is en daardoor beter beheersbaar. Bovendien worden nu enkele machines specifiek voor de productie van stalen gereserveerd.

Verbeteren softwarepakket

Door het updaten van de software is er nu een veel efficiënter voorraadbeheer en en beter beheer van procedures en werkstromen. Opzoeken van onderdelen in voorraden of procedures gaat nu vel sneller. Men werkt nu zelfs aan een tablet toepassing waarmee de verkopers bij de klant bepaalde aanpassingen aan kleuren en motieven kunnen simuleren bij de klant zelf, waarna dit automatisch wordt doorgevoerd in de productie. Dit zal ook het produceren van kleine stalen drastisch beperken en vereenvoudigen.

Regelmatig werkoverleg

Er is tijd gemaakt voor een regelmatig werkoverleg (om de 2 à 3 weken). Dat overleg werd opgericht naar aanleiding van het ESF-project maar wordt behouden. Overblijvende knelpunten worden daar besproken en opgelost. Een van de concrete resultaten van dit overleg is het opstellen van een draaiboek voor beurzen, zodat men de extra werklast daarvan kan inplannen.

Resultaten

Er is na het herschikken van het machinepark en het verbeteren van het overleg een nieuwe tevredenheidsenquête gehouden. Daaruit bleek dat de werkdruk weliswaar nog altijd hoog is, maar wel sterk verbeterd. De kwaliteit is ook verbeterd doordat de productiemanager door de nieuwe software nu meer tijd heeft om aan pure kwaliteitsbewaking te doen. De aanpassing aan de nieuwe schikking en aan de software heeft wel een zestal maand gekost. Daartegenover staat dat door de nieuwe software en planning er nu meer autonomie is voor de werknemers. Dit heeft voornamelijk als gevolg dat er voor de oudere werknemers nu meer ruimte is om de jongere werknemers op te leiden. Het grote aandeel oudere werknemers blijkt in deze omstandigheden positief, zij bloeien open bij meer autonomie en daardoor werkt dit goed. Ook de introductie van een verbeterde productie van stalen zorgt voor een beter haalbare werkdruk rond de piekperiodes, die liggen rond de internationale beurzen (tweemaal per jaar).

Contact

Nelen & Delbeke
Lieven Soens
Industriezone 17,
9770 Kruishoutem
www.nelen-delbeke.be