Ontwikkeld door
Federale Overheid

De brochure Kennisoverdracht organiseren is opgevat als een methodologsiche gids om de kennisoverdracht tussen ervaren en minder ervaren medewerkers te organiseren.

Aanpak

De gids beschrijft een project dat uit 5 opeenvolgende fasen bestaat:

Tijdens fase 1 identificeert de leiding (strategische overwegingen) van de organisatie de risicovolle kennisdomeinen en selecteren ze de afdelingen waar prioritair kennis moet worden overgedragen. De volgende 4 fasen spelen zich af op het niveau van de geselecteerde afdelingen.

In fase 2 wordt het plan voorbereid en de deelnemers gesensibiliseerd.

In fase 3 worden de kennisportfolio's samengesteld (welk kennis precies moet worden overgedragen).

In fase 4 wordt via allerlei hulpmiddelen de kennis gedeeld en overgedragen.

In fase 5 wordt het hele proces geëvalueerd. 

Concreet materiaal

De gids SENIORS - JUNIORS is modulair opgebouwd. Het is een gereedschapskist waaruit de verantwoordelijken voor het project kunnen putten op hun eigen traject uit te stippelen.

Volgende hulpmiddelen komen aan bod:

  • peterschap
  • Communty of Practice
  • evaluatie na actie
  • jobrotatie

Werkmiddelen om concrete kennis over te dragen:

  • werkobjecten benoemen
  • levensloop van werkobjecten beschrijven
  • de wat/waarom/hoe ladder
  • de siutationele beoordeling

De gids bevat ook allerlei scenario's om met het materiaal aan de slag te gaan.