Ontwikkeld door
FOD Personeel en Organisatie

"Kennis beheren in uw team" is een analyserooster om na te gaan op welke wijze een team zijn kennis beheert. Op basis van die diagnose kan vervolgens een verbeterplan worden opgesteld.

Aanpak

Dit instrument bevat een analyserooster dat ingevuld moet worden door de leden van een team die regelmatig samenwerken.

De analyse steunt op het dagelijkse kennismanagement: het delen van ervaring onder collega’s, het documentbeheer, het op weg helpen van nieuwe collega’s, enz.

Het doel is het team te helpen een diagnose te stellen van de manier waarop het zijn kennis beheert, de verbeterpunten te identificeren en een actieplan op te stellen.

De leidinggevende van het team kan dit instrument ook gebruiken tijdens plannings- en functioneringsgesprekken in team.

Het instrument is bedoeld voor teams waarvan de leden dagelijks en permanent samenwerken. Een dergelijk team dient over de nodige bewegingsruimte te beschikken om verbeteracties op korte termijn te ondernemen die beperkte middelen vereisen. Deze tool is dus niet bedoeld voor projectteams die slechts tijdelijk samenwerken.

Concreet materiaal

Het instrument heeft de vorm van een brochure aangevuld met een online informaticatoepassing:

  • de brochure licht de methodologie toe om zo stap voor stap de analyse-oefening en de planningsoefening te doorlopen
  • de informaticatoepassing laat een automatische verwerking van de resultaten toe in de vorm van een leesbare en aantrekkelijke grafiek

De brochure bestaat uit 3 hoofdstukken en 3 bijlagen.

In de 3 hoofdstukken vind je:

  • de voorstelling van de vragenlijst (analyserooster) om de diagnose te stellen
  • de voorstelling van de informaticatoepassing bedoeld om de resultatenberekening en de visualisatie ervan te vereenvoudigen
  • advies voor de realisatie van het verbeterplan en een voorbeeld van een plan

In de bijlagen vind je:

  • een voorstel voor een workshopscenario
  • de vragenlijst die moet worden voorgelegd aan de teamleden
  • een template van het verbeterplan

Beschikbaar

Je kan de tool gratis downloaden op het portaal van het federale personeel

De informatica-toepassing is gratis beschikbaar via de website: zie https://www.kmteams.belgium.be/