Ontwikkeld door
ACV-diversiteit

Een website die werkt als een jukebox. Deze tool is bedoeld voor vakbondsafgevaardigden, militanten en andere geïnteresseerden die meer willen weten rond leeftijdsbewust personeelsbeleid. De fiches in de jukebox bieden inspiratie en ondersteuning om in de eigen onderneming aan de slag te gaan rond leeftijdsbewust personeelsbeleid. Thema’s die in dit pakket aan bod komen: wetgeving Cao 104, welzijn op het werk, einde loopbaan, werving en selectie, levenslang leren, loopbaanbeleid, leefbaar werk, welzijn op het werk, …

Context

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is geen ‘ouderenbeleid’, laat staan een beleid dat ouderen ‘pampert’.
Een beleid dat enkel focust op ouderen, bijvoorbeeld door hen enkel ‘vroeger te laten stoppen’ en ‘minder te laten werken’, creëert en versterkt stigmatisatie en spanningen tussen jong en oud.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid start aan het begin van de loopbaan en blijft tot aan je pensioen een belangrijk aandachtspunt.

Aanpak

Elk thema wordt uitgewerkt in een aantal fiches. De eerste fiche is telkens een inleidende fiche. Deze maakt je wegwijs in het thema en geeft beknopt weer wat je per fiche kunnen verwachten. De opbouw van elke fiche is gelijklopend.
Elke fiche schetst  eerst waar het over gaat. Deze bevat duiding en meer bagage over het thema.
Daarna wordt een plan van aanpak aangereikt. Dit stappenplan bevat concrete handvaten en tips om je op weg te helpen.

In een volgende fiche worden enkele syndicale aandachtspunten omschreven. Hier krijg je tips en trics die militanten kunnen helpen in hun syndicaal werk.
Waar het kan volgt een fiche over hoe overtuig ik de werkgever. Per onderwerp worden de mogelijkheden gegeven om de werkgever mee over de streep te trekken om structureel aan leeftijdsbewust personeelsbeleid te werken.

Ben je op zoek naar tools en hulpmiddelen? Wil je nog meer weten over een thema? Kijk dan onderaan de fiche. Je vindt er interessante websites, nuttige instanties, verdere ondersteuning, eventuele partners,...

Concreet materiaal

De website http://www.acv-jukebox.be/ werkt als een jukebox. De jukebox schuift open en laat zo alle themafiches zien. Door op een letter/cijfercombinatie te klikken open je de desbetreffende fiche. Onderaan de fiche vind je meestal tools die je gratis kan downloaden. De jukebox geeft een mooi overzicht van de personeelsbeleidsthema's en hoe die passen in het verhaal van leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Beschikbaar

Op http://www.acv-jukebox.be/