Ontwikkeld door
VERSO, Vereniging voor social profit ondernemingen

HRwijs is een uitgebreid HR-ondersteuningsaanbod op maat van kleine social profit organisaties.

Context

VERSO (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) kreeg vanuit het VIA4 (Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord) voor de social profit en non-profit de opdracht om een actieplan uit te werken rond HR-ondersteuning voor kleine social profit ondernemingen.

In overleg met alle partners kreeg het project de naam ‘HRwijs’. De samenstellende federaties van Verso bezitten veel expertise en praktijkervaring op vlak van medewerkersbeleid. De website heeft een sectorale kennisuitwisselingsfunctie.

Aanpak

Op basis van de expertise van de partners in het project en de federaties die lid zijn van VERSO wil men een kleine social profit organisaties ondersteunen in hun HR beleid. Volgende thema’s komen aan bod: aantrekken en aanwerven, burn-out, competenties en talenten, leeftijdsbewust personeelsbeleid, leiderschap, loopbanen, medewerkers ontwikkelen, onthaal van nieuwe medewerkers en  uitstroom. Deze thema’s werden opgenomen in een website en voorzien van tools en goede praktijken. Via inspiratiesessies en een nieuwsbrief wil men organisaties inspireren om werk te maken van een doordacht HRbeleid. Organisaties die hierin ondersteuning willen kunnen beroep doen op VERSO voor een adviesplan op maat.

Concreet materiaal

HRwijs is:

  • Een website, verso-net.be/themas/hrwijs, met:
    • uitleg over HR-thema’s
    • tools
    • kleine vzw’s aan het woord.
  • Een nieuwsbrief over medewerkersbeleid voor kleine social profit ondernemingen.
  • Interactieve inspiratiesessies rond actuele HR-thema’s: praktijkgerichte workshops, behapbare inhoud en een goede transfer van inzichten naar de werkplek.
  • Een aanspreekpunt voor werkgevers uit de social profit met vragen over medewerkersbeleid. VERSO komt graag langs en levert een adviesplan op maat.

Bij de uitbouw van HRwijs maakt VERSO optimaal gebruik van de expertise van de partners, zusterorganisaties en de federaties die lid zijn van VERSO.

Beschikbaar

verso-net.be/themas/hrwijs