Ontwikkeld door
FNV Bondgenoten

De website ‘Druk de werkdruk!’ is ontwikkeld naar aanleiding van een campagne, waarmee de vakbond FNV Bondgenoten in Nederland de te hoge werkdruk in sommige sectoren wil aanpakken. 

Context

Uit onderzoek is gebleken dat een groot aantal werknemers regelmatig onder te hoge tijdsdruk moet werken. De ervaren onevenwicht tussen tijd en taken kan leiden tot voortdurende werkstress en kan bijgevolg tot ernstige gezondheidsschade leiden, zoals lichamelijke en/of psychische klachten (burn-out). Deze gezondheidsproblemen weerhouden de werknemers om hun werk naar behoren af te krijgen.

Aanpak

Het opzet van de campagne is mensen en organisaties aanzetten om aandacht te besteden aan dit probleem en het te voorkomen en/of detecteren. De website bevat heel wat informatie over de oorzaken en gevolgen van werkdruk, misvattingen en tips over werkdruk en de wet- en regelgeving rond psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast worden er heel wat sectorspecifieke tools en instrumenten beschreven om binnen deze sectoren aan werkdruk te werken. Verder vind je er ook heel wat verhalen over concrete ervaringen en praktijken binnen diverse sectoren en organisaties.

Concreet materiaal

Het is een website, waar je info vindt omtrent:

 • Wat werkdruk juist is;
 • Oorzaken van werkdruk;
 • Gevolgen van werkdruk;
 • Of werkdruk te meten is;
 • Wet- en regelgeving over werkdruk;
 • Misvattingen rond over werkdruk;
 • Tips voor een gesprek met je werkgever;
 • ...

Daarnaast worden er specifieke tools beschreven die gegroepeerd staan volgens sector:

 • Afvalverbranding
 • Callcenters/ contactcenters
 • Schoonmaakbedrijven
 • Apotheken
 • Caravan-, camper-, en motorenrevisie
 • Tuincentra
 • Architecten
 • Hoveniers en groenvoorziening
 • Uitzendbranche
 • Banden en Wielenbranche
 • Personenautobedrijven
 • Verzekeringsbedrijf

Interessant zijn ook de praktijkverhalen die je er terugvindt.

Beschikbaar

Zie website Druk de werkdruk