Ontwikkeld door
VOKA - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Flow is een project van Voka - Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen, gesubsidieerd door ESF, om mensen langer en gezonder aan het werk te houden in bedrijven en organisaties met kortcyclische arbeid.

Context

Kortcyclische arbeid waarbij werknemers steeds dezelfde handelingen tegen een snel tempo moeten verrichten, is ziekmakend. Dit werk zorgt niet alleen voor stress en demotivatie, maar is ook fysiek zeer belastend.

Aanpak

Voka - Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen is, samen met een multidisciplinair team van experten innovatieve arbeidsorganisatie en vier organisaties uit verschillende sectoren, op zoek gegaan naar een integraal ontwikkeltraject om kortcyclische arbeid aan te pakken. En dit vanuit een multidisciplinair perspectief:

  • vanuit de optiek van de werknemers (bedrijfscultuur, werkbaar werk),
  • met het oog op de productiemiddelen en systemen (ergonomisch, ondersteunend en efficiënt),
  • vanuit het strategische en financieel oogpunt (slagkracht en rendement),
  • vanuit het standpunt van de onderzoeker (wetenschappelijk gefundeerd).

Concreet materiaal

De resultaten van het project, de gebruikte tools en ervaringen van de deelnemerde bedrijven vindt u terug in de toolbox www.flowbox.be 

Ontdek welke instrumenten u kunnen helpen om de effecten van kortcyclische arbeid in uw organisatie in te schatten en aan te pakken. Men werkt met een 4 stappen plan. Eerst bouwt men een visie: hoe kijken we tegen kortcyclische arbeid aan en wat willen we? Dan wordt de situatie via allerlei tools en methodieken in kaart gebracht. In de derde stap wordt bepaald waar men naar toe wil en in stap 4 zijn methodieken opgenomen die een organisatie kan inzetten om de toekomst te realiseren.

Bedrijven kunnen met de tools zelf aan de slag, maar kunnen zich hierin ook laten begeleiden door de flow-experten.

Beschikbaar

De volledige flowbox vind je hier.  
Meer informatie kan je bekomen bij Sarah Keymolen 052 33 98 18 en Regine Vyverman 052 33 98 30