Ontwikkeld door
Cleaning Professionals

Bij Cleaning Professionals wordt er uitdrukkelijk aandacht besteed aan het welbevinden van het personeel. Dit betekent voor hun ook dat bijna alle tewerkstellingscontracten op maat zijn van de werknemer.

Context

Cleaning Professionals is een schoonmaakbedrijf dat gespecialiseerd is in schoonmaak in bedrijven, winkels, kantoren, scholen en nieuwbouw werven. Particulieren zijn niet opgenomen als doelgroep. Het bedrijf telt een 100-tal werknemers, waarvan ongeveer 80% vrouwen zijn.

Vanuit werknemerskant is er een grote vraag naar flexibiliteit, waarbij deeltijds werken één van de belangrijkste is. Deze vraag is vooral gebonden aan de zorg van het gezin. Dit kan gaan om het van en naar school brengen van de kinderen, naschoolse opvang, woensdagnamiddagopvang of extra vrijaf in de schoolvakanties. Om hun werk-privébalans in evenwicht te kunnen houden werken bijna alle werknemers halftijds.

Maar ook de klanten vragen een grote flexibiliteit. Men spreekt dan van atypische werkuren (voor en/of na de kantooruren). De vraag van de klant wordt opgenomen in de vacature én tijdens de sollicitatie, zodat de kans op een goede afstemming tussen beide partijen gemaximaliseerd wordt.

Om aan het gewenst aantal werkuren te komen moeten er vaak verschillende werkplekken gecombineerd worden. Het komt vaak voor dat werknemers tijdelijk een aantal uren meer of minder willen werken. Het op elkaar afstemmen van de flexibiliteitsvragen wordt steeds als een uitdaging ervaren.

Aanpak

Bijna alle tewerkstellingscontracten zijn op maat van de werknemer. Het is een kunst om voor de vraag van de klant (aantal werkuren en plaats van tewerkstelling) de geschikte werknemer te vinden. De flexibiliteitsvraag wordt opgevangen door onder andere:

  • elk locatie te voorzien van onderhoudsmateriaal, zodat het werken op verschillende werkplekken gemakkelijker en haalbaar wordt;
  • vakantieperiodes vrij te laten kiezen, zodat men samen met de partner en de kinderen vakantie kan nemen;
  • werknemers extra te laten werken voor en na vakantieperiodes zodat een langere vakantie bij familie in het buitenland mogelijk is;
  • werknemers de mogelijkheid te geven om onbetaald verlof te nemen;
  • een mobiele ploeg in te zetten die zeer polyvalent is en in een variabel uurrooster werkt. Deze kan op zowat alle werkplekken inspringen.

Resultaten

De belangrijkste reden om tegemoet te komen aan de flexibiliteitsvragen van de werknemers, is de retentie van het personeelsbestand. Deze retentie is een belangrijke voorwaarde om continuïteit te kunnen bieden aan de klanten. Niet alleen is schoonmaak vrij duur, het is tegelijk een knelpuntberoep. Dit maakt het des te belangrijker om een win-winsituatie te garanderen voor alle betrokken partijen.

Bron

Verdonck, G. (2010). Bedrijfsorganisatie en werk-privébalans. Temporele flexibiliteit: voorbeelden van win-winsituaties. Brussel: SERV-Stichting Innovatie en Arbeid.  Een uitgebreide beschrijving van deze praktijk vind je op p. 32-38. De publicatie kan u terug vinden onder documenten.