Ontwikkeld door
Project Synergy

Op basis van een aantal stellingen komt in de checklist "arbeidsomstandigheden" ondermeer de lichamelijke belasting van een job aan bod, maar ook het werken in lawaai, met trillingen, met gevaarlijke stoffen, ... alsook meer algemeen het ondernemingsbeleid en algemene voorzieningen in verband met de arbeidsomstandigheden. De ingevulde checklist wordt samengevat in een profiel met beoordeling en wordt ook grafisch weergegeven. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.

Context

De checklist arbeidsomstandigheden werd ontwikkeld binnen het Synergy-project.

Naast de checklist arbeidsomstandigheden, is er ook een:

 • checklist arbeidsvoorwaarden / vragenlijst arbeidsvoorwaarden
 • checklist arbeidsverhoudingen / vragenlijst arbeidsverhoudingen
 • checklist arbeidsinhoud / vragenlijst arbeidsinhoud
 • vragenlijst persoonskenmerken

Het geheel maakt deel uit van drie publicaties:

 • Anders organiseren & beter werken
 • Woorden wekken, voorbeelden strekken
 • In het land van Flanders Syngery

Deze publicaties kunnen gratis besteld worden via het ESF-agentschap.

Concreet materiaal

e checklist Arbeidsomstandigheden focust op:

het ondernemingsbeleid i.v.m. arbeidsomstandigheden (jaarlijks actieplan, integratie van arbeidsomstandigheden in bedrijfsbeleid, voorlichting van werknemers, ...)
algemene voorzieningen (beschermingsmiddelen, brandpreventie, sanitaire installaties, ...)

 • lawaai
 • verlichting en uitzicht
 • klimaat en ventilatie
 • gevaarlijke stoffen
 • lichamelijke belasting (zithouding, stahouding, zwaar werk, ...)
 • trillingen
 • werkmiddelen
 • straling

Elk onderdeel van de checklist bevat een aantal stellingen over een job die met "ja" of "nee" worden beantwoord. Het geheel wordt samengevat in een profiel en bijhorende beoordeling. Het geheel wordt voor elk type job ook grafisch voorgesteld. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.

Beschikbaarheid

Alle checklist en vragenlijsten zijn gratis te downloaden via de website www.sociotechniek.be/synergy.htm.