Ontwikkeld door
Project Synergy

Op basis van een aantal stellingen wordt in de checklist "arbeidsinhoud" onder meer nagegaan in welke mate jobs ruimte laten voor autonomie en afwisseling in het werk. De ingevulde checklist wordt samengevat in een profiel met beoordeling en wordt ook grafisch weergegeven. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.

Context

De checklist arbeidsinhoud werd ontwikkeld binnen het Synergy-project.

Naast de checklist arbeidsinhoud, is er ook een:

 • checklist arbeidsvoorwaarden/vragenlijst arbeidsvoorwaarden
 • checklist arbeidsomstandigheden/vragenlijst arbeidsomstandigheden
 • checklist arbeidsverhoudingen/vragenlijst arbeidsverhoudingen
 • vragenlijst persoonskenmerken

Het geheel maakt deel uit van drie publicaties:

 1. Anders organiseren & beter werken
 2. Woorden wekken, voorbeelden strekken
 3. In het land van Flanders Synergy

Concreet materiaal

De checklist Arbeidsinhoud omvat 7 onderdelen:

 • autonomie
 • afwisselende taken
 • volledigheid
 • contact & samenwerking
 • organiserende taken
 • informatievoorziening
 • kortcyclisch werk

Elk onderdeel van de checklist bevat een aantal stellingen over een job die met "ja" of "nee" worden beantwoord. Het geheel wordt samengevat in een profiel en bijhorende beoordeling. Het geheel wordt voor elk type job ook grafisch voorgesteld. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.