Ontwikkeld door
VOV lerend netwerk, i.s.w.m. Flanders Synergy, SERV/Stichting Innovatie & Arbeid, VDAB, HUB, Move Learning en KHLim Quadri

Deze checklist verduidelijkt 7 punten die je kan gebruiken om na te gaan of de jobs in jouw organisaties 'leerrijk' zijn. Dat wil zeggen dat medewerkers vanuit de job voldoende impulsen krijgen die competentieontwikkeling stimuleren.

Aanpak

Deze tool heeft als doel organisaties te helpen bij de concrete invulling van een leerrijke job. Daartoe bevat deze checklist ook een aantal concrete adviezen.

De checklist is in de eerste plaats bedoeld om te helpen gestructureerd na te denken over een aantal kenmerken van jobs in de organisatie. Daarnaast is het ook bedoeld als dialooginstrument om bij medewerkers/collega's na te gaan hoe zij betekenis geven aan de verschillende aspecten.

Concreet materiaal

De checklist is bruikbaar voor organisaties die zelf willen nagaan of ze voldoende aandacht hebben voor leermogelijkheden in het werk. Op deze manier kan het gebruikt worden als een soort self-assessment. De checklist kan ook worden gebruikt om maatregelen die zich opdringen, af te wegen ten opzichte van de vooropgestelde 7 punten. Zo ja, is de impact positief of negatief?

De checklist kan ook nuttig zijn als een bewustmakingsinstrument. Deze checklist kan helpen om heel expliciet (deel)aspecten van het werk te bevragen. Zo kan de checklist een methode zijn om de noodzaak voor verandering bij grotere groepen duidelijk te maken: door aan te geven waar er nog verbetering mogelijk is.

Deze tool kan ook dienen als discussie-instrument. Het is immers erg moeilijk om voor andere mensen te gaan invullen of ze bijvoorbeeld voldoende of bruikbare informatie krijgen. Daarvoor moet je een bepaalde functie werkelijk gaan uitoefenen of beleven. Belangrijk is om te peilen naar de effectieve ervaringen bij medewerkers.

Op de website worden een aantal cases voorgesteld die met de checklist aan de slag zijn gegaan.

Beschikbaar

Gratis te downloaden op de website www.innovatiefaandeslag.be/tool/checklist-leerrijke-jobs.