Ontwikkeld door
Gezinsbond

De Gezinsbond wil ondernemingen en organisaties stimuleren om actief te werken aan een gezinsvriendelijk klimaat op de werkvloer. Daarom heeft de Gezinsbond een Charter voor een Gezinsvriendelijke Onderneming uitgewerkt.

Aanpak

De Gezinsbond en UNIZO hielden samen een grootschalige bevraging onder hun leden over de combinatie werk en gezin. We hebben knelpunten, oplossingen en wensen gedetecteerd, en daaruit aanbevelingen voor beleid en werkvloer ontwikkeld. Op 28 april 2009 stelden UNIZO en de Gezinsbond op een persconferentie de resultaten van de enquête en de gezamenlijke aanbevelingen voor. Uit de enquête van UNIZO en de Gezinsbond kwam naar voren dat de combinatie van werk en gezin een moeilijke maar belangrijke uitdaging is voor ondernemers en werknemers. UNIZO en de Gezinsbond wilden zelf de handschoen opnemen en acties ondernemen om de werkvloer meer gezinsvriendelijk te maken.
Veel is mogelijk als de werkgever en werknemers via een sociale dialoog op bedrijfsniveau een evenwicht kunnen vinden tussen noden van bedrijf en gezin. In vele bedrijven gebeurt dit al, andere bedrijven hebben nog stimulansen nodig. Dit kan aan de hand van bestaande instrumenten en goede voorbeelden, maar ook de overheid kan bedrijven belonen die actief werken aan een gezinsvriendelijk bedrijf.

Ook zelfstandige ondernemers hebben nood aan maatregelen die de combinatie tussen hun onderneming en hun gezin verbeteren. Behoud van de zondagsrust en de wettelijke openingsuren, dienstencheques voor aanvullende kinderopvang, sensibilisering over het thema ‘gezin en werk' opnemen in het advies aan startende ondernemers en een aangepaste vorm van thematisch verlof voor ondernemers zijn hierbij onze belangrijkste aanbevelingen.

Concreet materiaal

De Gezinsbond ontwikkelde als ondersteunend instrument het Charter voor een Gezinsvriendelijke Onderneming.

Samen met UNIZO voerde de Gezinsbond een onderzoek uit naar de combinatie arbeid gezin bij 2512 respondenten, zowel werknemers, zelfstandige ondernemers als werkgevers. De resultaten van de bevraging werden besproken met twee focusgroepen waarin de drie groepen aanwezig waren.

Beschikbaar

Het Charter voor een gezinsvriendelijke onderneming kan je terugvinden onder documenten.
Het onderzoeksrapport combinatie arbeid en gezin kan je terugvinden onder documenten.
Meer informatie op de website van de Gezinsbond