Ontwikkeld door
Chanterie Dekzeilen

Een hechter team, meer tevreden en beter gemotiveerde medewerkers - dat streven sterkte de motivatie van Chanterie Dekzeilen om deel te nemen aan het project: 'KMO: Kleine Moedige Ondernemingen'. Een aantrekkelijk werkgeversimago moet de vlag op de top worden ...

Context

Chanterie Dekzeilen is in België marktleider in de confectie van dekzeilen voor vrachtwagens en het drukken van publiciteit op dekzeilen. Het familiebedrijf telt vijftien medewerkers: negen arbeiders en vijf bedienden.

De zaakvoerder wilde vooral de tevredenheid en motivatie van zijn medewerkers verhogen. "Tezelfdertijd moet dit de uitstraling van ons bedrijf verhogen. Het is belangrijk dat we ons positief differentiëren als werkgever. De 'oorlog om talent' wordt er immers niet kleiner op. De regio Deinze kent een lage werkloosheidsgraad. Bovendien bestaat er geen schoolse opleiding voor onze activiteit, we leiden onze medewerkers zelf op. Dat maakt het nog belangrijker een positief werkgeversimago te hebben." Ook het verbeteren van de team-mentaliteit en een betere afbakening van de verantwoordelijkheden stonden op de agenda. "Dit moet uiteindelijk resulteren in meer tevreden en gemotiveerde medewerkers" zegt Dirk Van Cauwenberghe - zaakvoerder.

Aanpak

In een eerste fase ging de aandacht naar het verduidelijken en verfijnen van de missie en visie, die in overleg met de teamverantwoordelijken vertaald werden in vier kernwaarden:

  • Ik ben pionier,
  • Ik ben flexibel,
  • Ik ben lerend,
  • Ik ben eindverantwoordelijk.

"Deze kernwaarden verwijzen zowel naar de individuele medewerker, als naar het bedrijf. Qua flexibiliteit: de transportsector is zeer conjunctuurgevoelig. Het ene moment kennen we economische werkloosheid, het andere moment is het alle hens aan dek. Ook van de medewerkers verwachten we voldoende flexibilteit en multi-inzetbaarheid. Dat verwijst naar leren als waarde. We investeren sowieso veel in opleiding. Daarnaast hechten we veel belang aan het delen van kennis. Nu kunnen medewerkers gemakkelijker ingezet worden voor andere taken", schetst Van Cauwenberghe.

Een ander objectief was via een sterkere teamgeest de tevredenheid en motivatie bij de medewerker (vooral de arbeiders) verhogen. "Er waren onder meer klachten over kliekvorming en achterklap. Dit hebben we op verschillende manier aangepakt. Allereerst door duidelijker en transparanter te communiceren over onze strategie, missie en visie. Zo krijgen we alle neuzen in dezelfde richting en vermindert de onzekerheid. Daarnaast hebben we gesleuteld aan de organisatie van het team. Voorheen was er per ploeg een ploegbaas, nu hebben we één leidinggevende die alle ploegen aanstuurt. Samen met de medewerkers zijn ook prestatieparameters opgesteld. Deze worden kenbaar gemaakt op de werkvloer, zodat arbeiders van nabij kunnen volgen in welke mate ze hun objectieven bereiken. Deze indicatoren worden per afdeling én voor de hele organisatie uitgehangen."

Chanterie Dekzeilen moet ook dringend werk maken van verjonging. "Hoewel we een klein verloop kennen, doen we heel wat inspanningen om medewerkers langer aan de slag te houden. Dat doen we onder meer door oudere werknemers in te schakelen in de opleiding van jongere medewerkers en hen meer afwisselende taken te geven. Al blijft het moeilijk om oudere medewerkers te overtuigen om niet met brugpensioen te gaan", ervaart de zaakvoerder.

Bron

KMO: Kleine Moedige Ondernemingen. HR Square, nr. 108, extra editie, maart 2011.
Deze publicatie bundelt het verhaal van dertien bedrijven die hebben deelgenomen aan het project "KMO: Kleine Moedige Ondernemingen" van VOKA - Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen, gesteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Tijdens het project werden dertien kmo's met maximaal twaalf werknemers begeleid naar meer zelfsturing.

Contact

Chanterie Dekzeilen
E3-laan 55, industriezone 1
9800 Deinze
09/386.04.09
www.chanterie.be