Ontwikkeld door
ACV

De brochure, ontwikkeld door het ACV, vormt een leidraad voor werknemers om te komen tot een goede combinatie van werk met gezin, zorg, familie en buurt. Aan de brochure is een checklist voor vakbondsafgevaardigden verbonden waarmee het gezinsvriendelijke karakter van een onderneming in kaart kan worden gebracht.

Context

De brochure en checklist zijn ontwikkeld binnen de "goegezind aan het werk"-campagne van het ACV. De brochure is bedoeld om werknemers te informeren over allerlei mogelijkheden om te komen tot een goede combinatie van werk en gezin, zorg, familie en buurt. Specifiek voor vakbondsafgevaardigden bestaat er een uitgebreide checklist om na te gaan hoe gezinsvriendelijk een onderneming is.

Concreet materiaal

BDe brochure is onderverdeeld in volgende vier thema's: zwangerschap, minder werken, kinderopvang en dienstencheques & PWA. Deze hoofdstukken geven telkens een overzicht van rechten op tijdskrediet, thematische verloven, deeltijdse arbeid, ... en bevatten verwijzingen naar publicaties, websites en meer info. Een laatste hoofdstuk draait rond de vraag hoe gezinsvriendelijk een onderneming is. Het is een beknoptere weergave van de checklist.

De checklist is bedoeld voor vakbondsafgevaardigden. De visie van het ACV op wat een gezinsvriendelijke onderneming is wordt uiteen gezet. Er wordt aangegeven hoe best met de cheklist kan worden gewerkt en hoe een vruchtbaar gesprek met de militantenkern op basis van de checklist kan worden opgezet. Alles kan samengevat worden in het bijgevoegde rapportage-schema.

De checklist gaat dieper in op:

  • verlof
  • tijdskrediet
  • overuren
  • regelingen van de werkuren
  • aan het werk verbonden activiteiten
  • gezinsondersteunende diensten
  • bedrijfscultuur

Beschikbaar

De brochure met checklist en meer info over het gebruik kan je terugvinden onder documenten.