Ontwikkeld door
ABVV

In deze brochure wordt de checklist over arbeid, gezin en vrije tijd van het ABVV besproken. Dat is een instrument voor vakbondsvertegenwoordigers om in hun onderneming een zicht te krijgen op de balans tussen arbeid en vrije tijd en werk te maken van meer evenwicht tussen arbeid en vrije tijd.

Context

Deze brochure van het ABVV is expliciet gericht naar vakbondsvertegenwoordigers. De brochure bevat een checklist waarmee vakbondvertegenwoordigers voor hun onderneming kunnen nagaan hoe goed deze scoort op het vlak van werk-privé balans alsook waar aan kan worden gewerkt. In deze brochure wordt de werk-privébalans opgevat als een balans tussen arbeid, gezin en vrije tijd.

Concreet materiaal

De checklist voor vakbondsafgevaardigden bevat 45 vragen verdeeld over vijf thema's:

  • ouderschap
  • zorg voor familieleden
  • studeren
  • herbronnen
  • hobby's en engagementen

Over het geheel en bij elk van deze onderwerpen kan een score worden berekend die aangeeft in welke mate de onderneming maatregelen neemt voor een goede balans tussen werk, gezin en vrije tijd. Bij elk thema wordt ook een lijst met bestaande maatregelen gegeven.

De brochure bevat ook een stappenplan om met de checklist aan de slag te gaan.

Beschikbaar

De brochure met checklist kan je hier downloaden.