8 tips voor succesvol teamwerk

Met teams werken biedt heel wat voordelen. Lees meer over de voordelen van teamwerk en de vraag of het werk verdelen in teams past bij jouw onderneming

Met deze tips bouw je aan succesvolle teams in je onderneming:

1. Voorzie de juiste middelen

Zorg ervoor dat het team de juiste middelen heeft om effectief te kunnen samenwerken, zoals de juiste software, tools en communicatiemiddelen.

2. Werk aan een cultuuromslag

Het opzetten van teamwerk vereist een cultuuromslag binnen de onderneming. Maak duidelijk dat je vertrouwen hebt in de teams en geef de ruimte om verantwoordelijkheden op te nemen. 

Verantwoordelijkheid opnemen

Wie neemt verantwoordelijkheid op? Hoe spreken teamleden elkaar daaropaan? Hoe kom je tot gedeelde verantwoordelijkheid? Met deze oefeningen kan je in gesprek gaan over verantwoordelijkheid met de teamleden en leidinggevenden.

3. Geef het team tijd

Het opzetten van vlot werkende teams is een proces en teams en leidinggevenden hebben tijd nodig om samen te werken en vertrouwd te raken met hun nieuwe rol. Ook vertrouwen opbouwen tussen de teamleden en met hun leidinggevende vraagt tijd.

Vertrouwen krijgen en geven

Gebruik deze oefeningen over vertrouwen om teamleden en hun leidinggevenden te laten groeien in hun rol.

4. Kies de juiste omvang

Idealiter bestaat een team uit 8 à 12 leden. Dit aantal versterkt de onderlinge samenhang en laat toe dat besluiten snel genomen kunnen worden. Het komt de kwaliteit van de oplossingen ten goede en teams kunnen flexibel inspelen op bezettingsproblemen. In teams van deze omvang kan iedereen een evenwicht vinden tussen individuele en teamprestaties.  

5. Stel meetbare doelen

Teams hebben een volledig en logisch samenhangend takenpakket. Geef het team meetbare doelen waar ze samen aan kunnen werken. Om dat doel te bereiken, zijn teamleden onderling afhankelijk van elkaar. In je onderneming heeft elk team een eigen rol en identiteit. Alle teams zijn evenwaardig.

Betrokkenheid

Deze tools over betrokkenheid kan je gebruiken om teamleden te leren hoe ze eigenaarschap opnemen, samen doelen stellen, nieuwe dingen uitproberen en samen problemen oplossen.

6. Kies voor brede inzetbaarheid

Breed inzetbare teamleden (die meerdere taken opnemen) doen een team vlot draaien. Problemen raken makkelijker opgelost, kwaliteit wordt beter opgevolgd. Teamleden kunnen vlot taken van elkaar overnemen. Teams kunnen flexibel en snel inspelen op veranderingen. Teamleden hebben daardoor een afwisselend takenpakket en hebben een beter zicht op het hele productieproces of dienstverlening. 

Inclusiviteit

Zijn jouw teams divers? Of streef je naar inclusieve teams waar iedereen zicht thuis voelt? Wil je inclusief samenwerken versterken? Bekijk dan zeker de kit met 22 ervaringsgerichte teamactiviteiten van het expertisecentrum Publieke Impact.

7.Laat teams zelf beslissen

Een team moet zelf kunnen beslissen over hoe, wat en wanneer. Leg daarom de beslissingsbevoegdheid zo laag mogelijk in de onderneming. Belangrijk is wel dat het kader waarbinnen teams werken duidelijk is met doelstellingen en kwaliteitscriteria.  

Productieve conflicten

Communicatielijnen verbeteren, een feedbackcultuur instelleren, problemen vlotter oplossen kan je leren met de tools over productieve conflicten.

8. Laat leidinggevenden groeien in hun nieuwe rol

Teams zullen taken uitvoeren die voorheen door een leidinggevende werden gedaan. Maak heldere en duidelijke afspraken over wat bij het team ligt en wat bij de leidinggevende. Geef ook je leidinggevende tijd om te groeien in hun nieuwe rol. Teams aansturen is iets helemaal anders dan werknemers individueel aansturen.