Waarover gaat werken tot aan het pensioen?

Door de verhoging van de pensioenleeftijd zullen velen onder ons enkele jaren langer moeten werken. Die extra jaren aan de slag zijn echter niet voor iedereen even haalbaar. Hoe kan je langer met goesting aan de slag blijven en hoe kan werkbaar werk daartoe bijdragen? 

Waarom is langer werken op een goede manier belangrijk? 

Ook wanneer het pensioen in zicht is, blijft het belangrijk om met goesting aan de slag te blijven. Zeker nu we met z’n allen langer zullen werken, wordt dit extra belangrijk. Het werk dat we vandaag doen of het werk dat in een bedrijf of organisatie verzet wordt, moet vol te houden zijn. Dat is belangrijk voor het individu én de organisatie. Voor bedrijven en organisaties kunnen ervaren werknemers die al lang aan de slag zijn een belangrijke bron van kennis en competenties zijn. Individuen kunnen plezier en voldoening putten uit een job die ze blijvend graag doen. Om langere loopbanen en werken tot aan het pensioen mogelijk te maken, is zorgen voor werkbaar werk cruciaal.  

Haalbaarheid van werken tot aan het pensioen in Vlaanderen

Werknemers

 
 

Bron: Werkbaarheidsmeting Werknemers, 2019

Zes op de tien werknemers denken hun huidige job gewoon tot het pensioen te kunnen uitvoeren. Voor vier op de tien werknemers ligt dat moeilijker. Met aangepast werk zien de meesten het toch als een haalbare kaart. Vooral medewerkers in de financiële sector, in overheidsadministraties of bij politie of defensie zien geen problemen om de huidige job tot het pensioen uit te voeren. In het onderwijs is dat veel minder het geval.

Zelfstandige ondernemers

 
 

Bron: Werkbaarheidsmeting Zelfstandige ondernemers, 2019

Ongeveer zeven op de tien zelfstandige ondernemers zien het zitten om hun huidige job verder te zetten tot de pensioenleeftijd. Voor drie op tien lijkt dat onhaalbaar tenzij er aanpassingen in het werk komen. Minder belastend werk of deeltijds werken kunnen bv. een oplossing bieden. Vooral zelfstandige ondernemers met een intellectueel beroep zoals raadgevers, makelaars of consultants en de vrije beroepen zien het haalbaar om te werken tot aan het pensioen. Bij horeca-uitbaters, de bouw en de landbouw is dat minder het geval.

Aan de slag

De haalbaarheid van het pensioen kan je op verschillende manieren vergroten.

Algemene hefbomen

Een eerste aandachtspunt voor zelfstandige ondernemers en werknemers is werkdruk. Om het pensioen haalbaar te maken, is het belangrijk om de werkdruk voor jezelf en je medewerkers onder controle te houden. Zorg voor een realistisch takenpakket en voldoende spreiding van taken en deadlines.

Fysiek belastende arbeidsomstandigheden maken het moeilijker om het werk lang vol te houden. Wanneer het bijvoorbeeld erg lawaaierig is op het werk, je ongemakkelijke houdingen moet aannemen of lichamelijk zware taken moet uitvoeren kan dit je lichaam erg belasten. Het is daarom goed om fysieke belasting zo veel mogelijk te vermijden. Moeten de fysiek belastende taken toch gebeuren, dan kunnen hulpmiddelen ingezet worden om de belasting zo te verminderen.

Ook emotionele belasting maakt het werk moeilijker houdbaar. De situatie van patiënten, leerlingen, collega’s,… kunnen je persoonlijk raken. Het is belangrijk om emotionele belasting te erkennen en een klankbord te voorzien of middelen aan te reiken om ermee om te gaan.

Hefbomen werknemers

De relatie van de werknemers met zijn of haar leidinggevende is belangrijk voor het welbevinden van de werknemer. Een goede relatie met de leidinggevende zorgt ervoor dat het pensioen beter haalbaar is. Als leidinggevende is het daarom belangrijk om een aangename werkrelatie te creëren waarin medewerkers zich voldoende ondersteund voelen.

Om het werk tot aan het pensioen vol te houden, is het belangrijk om als werknemer voldoende autonomie te hebben. Je werk zelf kunnen indelen en plannen, het werktempo bepalen en voldoende vrijheid krijgen bij het uitvoeren van een taak zijn daar voorbeelden van.

Een laatste hefboom om met goesting tot aan het pensioen te werken, is afwisselend werk. Steeds dezelfde taken uitvoeren kan het werk eentonig maken. Veel werknemers vinden het prettig om verschillende taken uit te voeren en hun creativiteit en eigen inbreng in het werk te stoppen.

Hefbomen zelfstandige ondernemers

Wanneer je als zelfstandige ondernemer voldoende managementcompetenties hebt en je bekwaam voelt om het bedrijf te leiden, is het pensioen beter haalbaar. Indien je daar onzeker over bent kan bijscholing een oplossing bieden. Andere mogelijkheden zijn leren van collega-ondernemers of iemand onder de arm nemen die je kan bijstaan bij de managementtaken.

Een andere hefboom voor zelfstandige ondernemers is sociale ondersteuning. Het loont om als zelfstandige ondernemer een stevig netwerk op te bouwen. Een voorbeeld daarvan is je omringen met vrienden en familie die je ondersteunen of gebruik maken van een zakelijk netwerk waar je beroep op kan doen voor raad en inspiratie.

 

Leidinggeven met klasse

 • Coachend leidinggeven
 • Verbindend communiceren
 • Doordacht delegeren
 • Medewerkers motiveren
 
 

Leren om te groeien

 • Competenties en talent ontwikkelen
 • Al doende leren
 • Tijd maken voor opleiding
 • Kennis delen via lerende netwerken
 
 

Goed organiseren

 • In teams werken
 • Afwisseling en autonomie inbouwen
 • Werk en gezin combineren
 • Het Nieuwe Werken toepassen
 • Netwerken uitbouwen