Doelpubliek

 • leidinggevenden en HR-verantwoordelijken
 • medewerkers
 • vakbondsvertegenwoordigers
 • zelfstandige ondernemers

Waarover het kan gaan

De training kan gaan over het belang om tijd te maken voor opleiding. Je kan ook ingaan op:

 • wat opleiding is en welke vormen deze kan aannemen,
 • de relatie tussen enerzijds opleiding en anderzijds werkplezier, het uitkijken naar ander werk, de haalbaarheid van werken tot het pensioen, succesvol ondernemerschap.
 • de leercultuur van een organisatie.

Hoe je het aanpakt

Doe-opdracht opleidingsplan

Vraag aan de deelnemers om het huidige opleidingsplan mee te brengen naar de training (indien er een is). Tijdens de training ga je in op het belang om tijd te maken voor opleiding en hoe een gestructureerde, procesmatige aanpak kan helpen. Laat deelnemers daarna nadenken over:

 • Hoe zijn opleidingen nu georganiseerd in mijn organisatie?
  • Eerder ad hoc of planmatig?
  • Welke opleidingen zijn er georganiseerd? Inhoud? Vorm? Doelpubliek?
  • Evaluatie van de huidige opleidingen: welke zijn nuttig / minder nuttig? Waarom?
 • Welke opleidingen zijn nuttig voor ons, nu of in de toekomst?
  • Hoe kan je deze integreren binnen de bestaande werking?
  • Welke vorm kunnen die aannemen?
  • Welke hiervan zou je formeel kunnen organiseren en inplannen? Hoe doe je dit? Budget? Wie betrekken?
  • Hoe zorg je voor een zo breed mogelijk bereik? Communicatie en gedragenheid van het plan? Nazorg van de opleiding?
  • Hoe kan je deze verankeren binnen de organisatie?
 • Welke randvoorwaarden zijn nodig? Wat zijn in jouw organisatie remmers / motors als je meer tijd wil maken voor opleiding?

Specifieke vragen voor zelfstandige ondernemers: Hoe zorg je ervoor dat je voldoende investeert in jezelf, in de eigen competenties en vaardigheden? Wat doe je nu al? Wat zou je nog willen bijleren? Waarom is dat belangrijk voor jouw zaak? Hoe kan je jouw klanten nog beter bedienen? Wie kan jou helpen in het scherp houden van de eigen vaardigheden? Zijn er partners waar je terecht kan, vb. vanuit het eigen netwerk? Hoe bouw je dit systematisch in?

Sensibiliserende oefening

Het doel van deze oefening is meer bewustzijn te creëren over het belang van tijd maken voor opleiding. Laat deelnemers een analyse maken:

 • Wat zijn de voor- en nadelen voor jouw organisatie en/of voor jezelf als je tijd maakt voor opleiding? Wat zijn sterktes en zwaktes in jouw organisatie als het gaat over opleiding? Welke risico’s en kansen zijn er?
 • Hoe kan je de nadelen beperken? Blijft het nadeel even groot op langere termijn? Hoe kan je inspelen op de huidige zwaktes binnen jouw organisatie? Hoe kan je via de kansen bij het meer tijd nemen voor opleiding de nadelen minimaliseren en de voordelen maximaliseren?
 • Wat is ‘opleiding’? Op welke manier kan je deze organiseren? Hoe doe je dit op de werkvloer? Wie kan je betrekken?

Rollenspel leidinggevende

Hoe kan je als leidinggevende een medewerker overtuigen van het belang van opleiding? Laat een persoon de rol van de leidinggevende opnemen en een andere persoon deze van medewerker. Gebruik een fictieve organisatie, maar blijf binnen de sector en/of leefwereld van het doelpubliek van de training. De leidinggevende moet proberen de medewerker te overtuigen om tijd te maken voor een of meerder opleidingen die het team moet volgen. De medewerker ziet hier totaal het nut niet van in. Reflecteer achteraf met de groep: wat deed de leidinggevende goed / minder goed? Hoe kan je het nog aanpakken? Wat was de ervaring van de leidinggevende en de medewerker na het gesprek? Doel bereikt? Laat de groep tips formuleren en herhaal eventueel het rollenspel met toepassing van de gegeven tips.

Oefening rond leercultuur

Vraag naar de huidige (leer)cultuur van de organisatie van de deelnemers. Hoe ziet die eruit? Wat zijn belemmerende factoren om te kunnen bijleren op de werkvloer? Wat stimuleert het bijleren?

Mogelijke vragen

 • Hoeveel tijd maak je vrij voor het volgen van opleiding? Is dit de laatste jaren meer of minder? Waarom? Wat maakt dat je meer tijd vrij maakt voor opleiding?
 • Welke opleidingen heb je nodig in jouw werk? Waarom? Maak je hier al voldoende tijd voor? Waarom wel / niet?
 • In hoeverre is er sprake van een leercultuur in jouw organisatie? Hoe merk je dat? Wat kan helpen om (nog meer) een leercultuur op te bouwen?
 • Beoordeel volgende uitspraken:
  • ‘Tijd maken voor opleiding is niet voor iedereen weggelegd. Het kan pas wanneer je zaak of je werk goed draait en je tijd in overschot hebt.’
  • ‘Tijd maken voor opleiding moet je vooral doen wanneer je in een nieuwe job start. Daarna komt het er toch niet meer van.’
  • ‘Willy, je hoeft de opleiding niet te volgen, aangezien je binnenkort toch met pensioen gaat.’
  • ‘We kunnen maar beter goed nadenken wie we de opleiding laten volgen. Als ze vertrekken uit de organisatie is de opleiding voor niks geweest.’
  • ‘Laat mijn collega maar de opleiding volgen, ik laat al die nieuwigheden liever aan mij voorbij gaan.’
  • ‘Opleiding volgen? Waarvoor is dat nu goed? Ik heb al lang genoeg achter de schoolbanken gezeten.’ Of ‘Ik doe mijn werk al jaren, wie gaat me nog iets kunnen bijleren?’

Nuttige documentatie

 • Gebruik de cijfers en informatie van onze website.
 • Maak een relevante grafiek via onze datatool op deze website over het belang van leren (vb. grafiek verband tussen leerkansen en haalbaarheid pensioen).
 • Gebruik de stellingen en vragen hierboven door ze af te drukken en te verdelen in verschillende werkgroepen.
 • Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden die kosten m.b.t. het tijd maken voor opleidingen kan faciliteren. Zoek deze op en overloop deze in een training. Pas de lijst aan o.b.v. de sector en/of de leefwereld van het doelpubliek.
 • Zoek cases of goede voorbeelden, eventueel recent in de media getoond.