Wat is verbindend communiceren?

Verbindend communiceren is de boodschap overbrengen op een heldere, opbouwende en respectvolle manier. Je past het gesprek aan naargelang de situatie waarin je je bevindt. Zo verloopt het communiceren op een ‘geweldloze’ manier. Gesprekspartners luisteren op een actieve, empathische manier naar elkaar. Ze begrijpen beter wat de andere bedoelt of waar deze naar toe wilt in het gesprek. Bij verbindend communiceren stel je je volledig open voor wat de ander zegt, zonder vooroordeel. Je bent zelf duidelijk over wat je denkt en voelt en geeft als gesprekspartner aan wat je nodig hebt of wat je verwacht van het gesprek.

Waarom is dit belangrijk?

Formeel en informeel overleg binnen organisaties neemt verschillende vormen aan en kan de werkbaarheid van een job beïnvloeden. Werkoverleg en functioneringsgesprekken zijn belangrijk om werkstress te signaleren en bespreekbaar te maken, maar ook om feedback te geven en te krijgen. Het bespreken van verwachtingen op basis van een duidelijke rol- en taakomschrijving voorkomt verwarring over verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Duidelijk communiceren en toegankelijk zijn voor medewerkers leidt vaak tot beter leidinggeven. Conflicten komen minder vaak voor, zijn sneller bespreekbaar en gevonden oplossingen zijn meer gedragen door iedereen. Het is een manier om wat je wil (eigen behoeften) te realiseren, zonder macht of geweld te gebruiken. Medewerkers tot partner maken en aanspreken op hun kwaliteiten bevordert volwassen verhoudingen. Verbindend communiceren is een troef als je coachend wil leidinggeven.

Verbindende communicatie bouwt mee aan een leercultuur op maat van elke medewerker. Zo een inclusieve leercultuur zorgt ervoor dat alle medewerkers voldoende leerkansen krijgen, ook de korter geschoolden en ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij verbindend communiceren staan gesprekspartners meer open voor hetgeen er gezegd wordt en ze luisteren op een actieve manier. Gesprekspartners spelen de bal, niet de persoon. Er is meer kans dat de boodschappen die onderling verstuurd worden, effectief en op een juiste manier aankomen bij de andere en begrepen worden.

Er is een grote kans dat het team hechter wordt. Je begrijpt elkaar beter, kan meer verdragen van elkaar en komt sneller tot oplossingen. Het kan eventuele hoog oplaaiende emoties en vooroordelen neutraliseren, waardoor misverstanden of ruzies minder snel zullen voorvallen. Via verbindende communicatie werk je aan het versterken van de relatie met de andere.

Het verbeteren van de interne communicatie staat bij vele organisaties hoog op de agenda. Het invoeren van een verbindende communicatie kan de algemene interne communicatie versterken. Het vertrouwen tussen elkaar vergroot, je voelt je veiliger tijdens gesprekken, bent meer verbonden met elkaar en communicatielijnen zijn korter. Verbindende communicatie kan een belangrijke troef zijn om het sociaal overleg in de organisatie te verbeteren, zowel tijdens vergaderingen als bij onderhandelingen of informelere gesprekken tussen werkgever en vakbond.

Verbindend communiceren in Vlaanderen

Er zijn weinig cijfers over verbindend communiceren in Vlaanderen. Om daar een zicht op te krijgen, moeten we ons behelpen met cijfers over verwante thema’s.

Het organiseren van functioneringsgesprekken en werkoverleg zijn bijvoorbeeld manieren om onderling feedback te bevorderen en de kansen op verbindende communicatie te verhogen.

Onderzoek (ICO 2020) toont aan dat het organiseren van functioneringsgesprekken en werkoverleg steeds vaker voorkomt. In bijna zeven op de tien organisaties in Vlaanderen zijn er formele, op voorhand geplande functioneringsgesprekken. Twee op de drie organisaties organiseren werkoverleg.

Hoe dikwijls was u de afgelopen 12 maand slachtoffer van pesten

 
 

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers, 2019

In conflict gaan met een collega of zelfs pesten op het werk zijn tegenhangers van verbindend communiceren. Ook deze cijfers geven dus een indicatie van hoe het gesteld is met verbindend communiceren in Vlaanderen. Uit de Werkbaarheidsmonitor blijkt dat meer dan 1 op 10 werknemers minstens af en toe te maken krijgt met pesten op het werk. Verbindend communiceren kan er mee voor zorgen dat gesprekken niet ontaarden in een conflict en pestgedrag op het werk minder kans krijgt om de kop op te steken.

Aan de slag

 • Voldoende gelegenheid om feedback te delen en te overleggen op het werk is belangrijk. Zorg ervoor dat geven van feedback en overleg geïntegreerd is in de werkprocessen van het bedrijf of de organisatie.
 • Als je als leidinggevende feedback geeft, moet dit oprecht zijn. Ook moeilijke boodschappen moet je kunnen meegeven. Als je zegt waar het op staat op een respectvolle en oprechte manier zal je makkelijker de boodschap overbrengen en tot groei of oplossingen komen. Duidelijkheid zorgt voor rust. Leugentjes om bestwil vermijd je beter als je een geloofwaardige en betrouwbare gesprekspartner wilt zijn.
 • Informeel overleg en ‘small talk’ tijdens pauzes, aan de koffiemachine, enz. zijn kansen om een gesprek aan te gaan met elkaar, om te vragen naar hoe het gaat op het werk en/of thuis. Toon oprecht interesse en sta open voor wat de andere bezig houdt.
 • Verbinden met de andere gaat makkelijker als je elkaar al langer kent en weet wat elkaars behoeften zijn. Via gezamenlijke activiteiten en gesprekken leer je de andere beter kennen.
 • Open staan voor de andere en actief luisteren houdt in dat je kritiekloos aanhoort en probeert te begrijpen wat de andere zegt. Je gaat de feiten benoemen zonder onmiddellijk je eigen oordeel of gevoel hieraan te koppelen. Je eigen gevoel duidt op wat je zelf wilt en belangrijk vindt. De eigen behoeften en verwachtingen communiceer je best ook, maar dus los van de feiten.
 • Wanneer de communicatie moeilijker loopt, kan dit te maken hebben met het niet begrijpen van elkaar. Ga na wat de onderliggende behoeftes en gevoelens zijn die aan de oorzaak liggen van bepaalde uitspraken bij jezelf en de andere. Door deze behoeften duidelijk te maken aan elkaar kan je samen naar oplossingen zoeken en voorstellen doen die voor beiden zouden kunnen werken.
 

Werken met goesting

 • Werkstress en burn-out voorkomen
 • Gezond en veilig werken
 • Tot aan je pensioen werken
 • Jong en oud inzetten
 
 

Leren om te groeien

 • Competenties en talent ontwikkelen
 • Al doende leren
 • Tijd maken voor opleiding
 • Kennis delen via lerende netwerken
 
 

Goed organiseren

 • In teams werken
 • Afwisseling en autonomie inbouwen
 • Werk en gezin combineren
 • Het Nieuwe Werken toepassen
 • Netwerken uitbouwen