Doelpubliek

 • leidinggevenden
 • HR-verantwoordelijken
 • medewerkers
 • vakbondsvertegenwoordigers

Thema’s die kunnen worden aangesneden

Het thema medewerkers motiveren is ruim en gelinkt aan heel wat verwante thema’s die je dagelijks tegenkomt zoals medewerkers betrekken, tevredenheid op de werkvloer, werksfeer, enz. Ga na waarrond je precies wilt training geven, wat je graag wilt bekomen als resultaat van de training. Besef dat werken rond dit thema veelal een startpunt is, een manier om het belang ervan duidelijk te maken voor zowel organisatie, ondernemer als medewerker. Er is geen heiligmakend trainingsschema gekend om medewerkers gemotiveerd te maken en te houden.

Concrete methodieken die je kan gebruiken

Inleidende vragen

 • Duid op een schaal van 0 tot 10 aan hoe gemotiveerd de medewerkers in jouw team of organisatie zijn.
 • Geef elk een voorbeeld van iemand die je kent (uit je werk of privé-omgeving) die volgens jou heel gemotiveerd is. Hoe zie je dit?
 • Vul aan: medewerkers van bedrijf of organisatie X zijn heel gemotiveerd want…
 • Vertel over jouw motivatie om hier vandaag deze opleiding te volgen.

Inleidende doe-opdracht

Hieronder zijn een aantal stellingen over medewerkers motiveren. Laat de deelnemers zich verplaatsen naar het antwoordkaartje ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’. Later in de sessie kan je hierrond verder werken.

 • Medewerkers motiveren heeft te maken met de medewerker zelf, ofwel is die van nature gemotiveerd ofwel niet. Daar kan je weinig aan veranderen.
 • Geef iedereen wat opslag, dat motiveert pas.
 • Jouw mensen motiveren is een kwestie van een balans vinden tussen de wortel en de stok.
 • Of een team al dan niet gemotiveerd is, ligt aan de leidinggevende.
 • Als medewerkers in mijn bedrijf minder gemotiveerd zijn, heeft dit een impact op onze resultaten (vb. minder goede kwaliteit, dienst of zorg, minder productie, meer fouten, …).
 • Mensen die kritiek leveren op alles zijn veelal medewerkers die niet gemotiveerd zijn.

Thema bespreken in groepjes met plenaire terugkoppeling

Mogelijke vragen:

 • Wat is motivatie? Wat verstaan we hieronder? Wat is het wel/niet? Beschrijf een voorbeeld waarbij je jezelf erg gemotiveerd voelde. Wanneer was dit? Wat maakt dat je eerder wel of eerder niet gemotiveerd bent voor een taak of opdracht?
 • Waar staat jouw organisatie op het vlak van motiveren van medewerkers? Welke initiatieven werden er al genomen? Wat werkte wel/niet? Hoe hoog staat motivatie van medewerkers op ieders agenda?
 • Welke praktijken demotiveren de medewerkers (remmers)? Welke praktijken motiveren de medewerkers (scheppers)?
 • Hoe kan een plan van aanpak er uit zien? Waarop kunnen en willen we inzetten in de organisatie? Meer motivatie? Maximale motivatie? Wat is de link met de missie en visie van de organisatie? Wie hebben we daarbij nodig? Verschillende hiërarchische niveaus, belanghebbenden?

Documentatie die je in de training kan gebruiken

 • Gebruik een of meerdere grafieken uit onze publicaties rond dit thema.
 • Maak zelf een relevante grafiek via onze datatool op deze website.
 • Maak een presentatie over de cijfers uit onze publicaties over:
  • hoe gemotiveerd een gemiddelde Vlaamse medewerker is.
  • hoe verschillend motivatie is afhankelijk van sector, persoonlijkheidskenmerken en andere factoren.
  • de relevante effecten van motivatie op ziekteverzuim, verloop en loopbaanperspectief.
  • Zoek cases of goede voorbeelden rond het motiveren van medewerkers, eventueel recent in de media getoond.