Doelpubliek

 • (HR-)managers
 • zelfstandige ondernemers
 • leidinggevenden
 • medewerkers
 • vakbondsvertegenwoordigers

Waarover kan het gaan?

In deze training kunnen volgende thema’s aan bod komen:

 • Welke werknemers of zelfstandige ondernemers hebben een goede werk-privé balans? Wat zijn de gevolgen wanneer werk en privé niet in balans zijn?
 • Een te hoge werkbelasting (werkdruk en emotionele belasting) heeft een grote impact op de werk-privébalans. Hoe hoger de werkbelasting, hoe moeilijker de combinatie werk-privé.
 • Naast werkbelasting hebben ook overuren, wisselende ploegen, onverwachte uurroosterwijzigingen, openingsuren van de zaak, het aantal uren die je per week werkt, een impact op de werk-privébalans.
 • Flexibiliteit in tijd en ruimte heeft niet altijd een positieve impact op de werk-privé balans. Ligt de keuzevrijheid bij de medewerker of eerder bij het bedrijf? Kan je als zelfstandige ondernemer op vlak van flexibiliteit zelf keuze maken of bepaalt de klant alles?
 • Welke maatregelen en verlofstelsels organiseert de overheid voor een betere werk-privébalans? Welke mogelijke valkuilen zijn er voor individuen én organisaties?
 • Welke maatregelen kunnen bedrijven en organisaties nemen om de combinatie werk-privé te verbeteren?
 • Hoe bewaak je als zelfstandige ondernemer de vaak dunne lijn tussen werk en privé?
 • Steeds meer werkenden zijn ook mantelzorger. In welke mate ondersteunt het bedrijf of organisatie mantelzorgers?

Hoe je het aanpakt

Inleidende vragen

 • Voor wie is de combinatie werk-privé moeilijk? Op welke manier?
 • Laat de deelnemers vertellen over hun ervaringen over hoe ze hun evenwicht werk-privé bewaken.
 • Welke verandering(en) in de organisatie van het werk zouden voor jou / voor iedereen een verbetering zijn?
 • Is de tegenstelling werk-privé een luxe probleem? Moeten niet eerst de rekeningen betaald worden en dan komt de rest?

Presentatie

Wil je informatie geven over de werk-privébalans dan kan je op basis van de cijfers in de datatool een presentatie maken. Je vindt hier cijfers over de werk-privébalans algemeen voor Vlaanderen, voor sectoren, beroepsgroepen, mannen/vrouwen, leeftijd enzovoort. Meer informatie vind je in de rapporten die vermeld staan bij nuttige documentatie of onder publicaties.

Doe-opdrachten

 • Je kan de deelnemers de situatie in hun bedrijf in kaart laten brengen. Dat kan je doen met behulp van een bestaande checklist. O.a. Leven is meer dan werken alleen, brochure en checklist gezinsvriendelijke onderneming,… Je kan natuurlijk ook zelf een vragenlijstje opmaken (dan kan je zelf accenten leggen in functie van de situatie van de deelnemers). Interessant wordt het als je de resultaten van de deelnemers (die bv. de vragenlijst in groepjes hebben ingevuld) naast elkaar zet. Je kan hiervoor het schema hieronder op een bord of flipover zetten. Het is voor deelnemers vaak een eye-opener om te zien welke maatregelen mogelijk zijn en hoe dit in de praktijk worden aangepakt.
 • Gebruik praktijkcases uit het onderzoek over temporele flexibiliteit (zie hieronder bij documentatie). Laat de deelnemers een analyse maken op basis van volgende vragen:
  • Wat is de flexibiliteitsvraag van de medewerkers?
  • Wat is de reactie van de onderneming?
  • Hoe is het overleg hierover verlopen?
  • Wat vind je van de flexvraag/flexoplossing? Zou die in jouw bedrijf ook kunnen werken?
 • Je kan kaartjes maken met daarop alle mogelijke maatregelen die deelnemers zouden kunnen kiezen om hun werk beter met hun privé te combineren. Elke deelnemer mag een set van 5 kaartjes kiezen. Je kan met de groep de keuzes die gemaakt werden bespreken. Waarom kiest iemand voor een bepaalde set van kaartjes? Zijn er verschillen tussen deelnemers en waar komen die verschillen vandaan?

Mogelijke vragen

 • Zijn er grenzen aan wat een bedrijf/organisatie kan doen om werk en privé beter in balans te brengen?
 • Welke flexibiliteit mag/kan een bedrijf/organisatie vragen?
 • Weke flexibiliteit mag/kan een klant vragen?
 • Welke cultuur is nodig om in een bedrijf/organisatie een goede werk-privébalans te organiseren voor de medewerkers?
 • In welke mate is de werknemer/zelfstandige ondernemer zelf verantwoordelijk voor een goede werk-privébalans.
 • Is de tegenstelling werk – privé een luxe probleem? Moeten niet eerst de rekeningen betaald worden en dan komt de rest?
 • Is werk de belangrijkste zingever in het leven? Zo niet wat/wie dan wel?

Nuttige documentatie

 • Op de website van VIVO vind je uitgebreide informatie over een goede werk-privébalans. Je kan selecteren op medewerker, leidinggevende en organisatie.
 • Bedrijfsorganisatie en werk-privébalans. Temporele flexibiliteit: voorbeelden van win-winsituaties. Gert Verdonck, Onderzoeksrapport Stichting Innovatie & Arbeid, 2010. In dit onderzoek beschrijft de onderzoeker welke behoeften/noden aan temporele flexibiliteit werknemers hebben en hoe de werkgever hier op in gaat.