Doelpubliek

Personen die met een groep ondernemers willen stilstaan bij het belang van het uitbouwen van een goed professioneel netwerk en bij hoe je dat doet.

Waarover het kan gaan

 • Hoe onderhoud je contacten, hoe hou je de communicatiekanalen open? Hoe kan je ervoor zorgen dat je netwerk groter en diverser wordt?
 • Wat zijn de voorwaarden voor goede contacten en netwerken? Hoe bouw je vertrouwensbanden uit? Wat is het belang van loyaliteit, van het correct nakomen van afspraken, van eerlijkheid, oprechtheid van wederkerigheid? Wanneer en om welke redenen loopt het mis?
 • Hoe kan het interne professionele netwerk van de organisatie versterkt worden? Hoe kan je medewerkers, medebestuurders, … ten volle betrekken?
 • Hoe kan je het externe professionele netwerk versterken? Familieraad, raad van advies, contacten met de overheid, raadgevers? Wat kan de rol zijn van lerende netwerken en netwerken in de sociale sfeer? Wat is de rol van serviceclubs?
 • Beroepsorganisaties en interprofessionele organisaties zijn organisatoren van netwerken. Hoe kunnen zij wegen besluitvorming, opkomen voor de belangen van hun leden als voor het algemeen belang?

Hoe je het aanpakt

SWOT-analyse maken

Bij het uitbouwen van je netwerk als ondernemer ga je best zowel intuïtief als gestructureerd tewerk en kijk je zowel intern als extern. Je vraagt de deelnemers een eigen SWOT-analyse te maken (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats), waarbij ieder een overzicht maakt van de troeven en tekorten in de eigen organisatie en van de kansen en bedreigingen in de markt. Je laat de deelnemers zoeken naar versterkende of complementaire contacten en steunpunten.  Je laat hen stilstaan bij aspecten als bedrijfsstrategie, innovatie, financiën, opvolging bedrijfsstructuur, groeiscenario's, import en export, investeringen, HRM en personeelsbeheer, aan- en verkoop, … 

Oefening met flipcharts

Je vraagt aan elke deelnemer op een flip te zetten aan wie ze hulp kunnen vragen wanneer ze een probleem hebben. Deze oefening is voor de deelnemers een eye-opener door stil te staan bij het feit dat ze nu al deel uitmaken van een groot netwerk.

Dit een individuele opdracht, maar het is niet verboden om inspiratie op te doen bij de anderen.

Als iedereen klaar is, alle flips ophangen. Ieder licht zijn netwerk toe. Als deelnemers door de netwerken van de andere deelnemers mogen zij hun flip bijvullen.

Voor de trainer is het goed op de overeenkomsten te wijzen, maar ook aandacht te hebben voor ontbrekende linken vb. overheid, aanbod eigen organisatie, subsidies, notaris, boekhouder, oud studenten, klanten, leveranciers, contacten in het buitenland (dankzij vakanties) …

Vervolgens houd je een gedachtewisseling over wat het moeilijk maakt om beroep te doen op anderen. Het doel is om te peilen wat de deelnemers tegenhoud om hulp te vragen. Dat kunnen limiterende overtuigingen zijn maar ook gebrek aan informatie over mogelijke ondersteuning.
Je staat stil bij hoe de deelnemers dit verder kunnen aanpakken.

Mogelijke vragen

 • Hoe groot is jouw netwerk? Geef een inschatting van het aantal contacten dat je hebt. Wie zit hier al in? Hoe zou je dit kunnen uitbreiden? Denk aan mensen uit de eigen organisatie, zakelijke contacten zoals notaris of boekhouder, oud studenten, klanten, leveranciers, contacten in het buitenland, mensen uit de vriendengroep, hobbyclubs (van jezelf, partner, kinderen, ouders enz.).
 • Hoe vaak doe jij al een beroep op jouw netwerk? Hoe vaak doen anderen een beroep op jou? Wat is het nut hiervan? Voor-/nadelen? Hoe kan je dit nog meer stimuleren? Wat kan je zelf doen?
 • Denk terug aan je laatste netwerkactiviteit, vorming, congres, bijeenkomst. Heb je hier contacten gelegd? Hoe verliep dit? Wat ging makkelijk / moeilijk? Hoe kan je makkelijk contact leggen en daarna dit contact warm houden?
 • Akkoord/niet-akkoord stelling
  • Een netwerk uitbouwen is vooral nuttig wanneer je een specifieke rol hebt zoals een verkoopfunctie.
  • Op een bijeenkomst of vorming willen mensen vaak niet connecteren. Ze staan liever bij wie ze kennen of ze hebben er te weinig tijd voor.
  • Ik vraag liever niet te veel aan mijn netwerk of mensen die ik ken. Voor wat hoort wat, en wie weet wat ze achteraf aan me gaan vragen of van me verwachten.
 • Waarom?

Nuttige documentatie

 • Gebruik de cijfers en informatie vanuit onze publicaties rond dit thema.
 • Gebruik de stellingen en vragen hierboven door ze af te drukken en te verdelen over verschillende werkgroepen.
 • Speel een spel met de groep. Er zijn heel wat spellen beschikbaar bij https://aanstokerij.be/. Kies bv. een spel rond communicatie en vertrouwen geven ook bij cultuurverschillen, een relatiespel, enz.